De medewerkers van Regina zijn er voor u als zorgvrager, maar ook voor de sociale omgeving rondom de zorgvrager.

Onze organisatie is gespecialiseerd in geriatrische zorgbehoeften die geïndiceerd worden door het CIZ in zorgzwaarteprofiel 5 en 7. Hierbij wordt het thuis verzorgen van de zorgvrager door zijn familie of de sociale omgeving steeds problematischer. Door in onze zorgvisie aan te sluiten bij wat de zorgvrager nog wel kan en dit in een omgeving aan te bieden die zoveel mogelijk aansluit op de eigen wereld van de zorgvrager, waarbij onze professionals de zorgtaken op zich nemen, proberen wij de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Niet alleen voor de zorgvrager maar ook voor de sociale omgeving van de zorgvrager.

De mogelijkheid is aanwezig dat de naasten/mantelzorgers van de bewoner logeren in het huis of samen met de bewoner de maaltijd gebruiken. Ook tijdelijke opname van de bewoner die thuis woont – ter ontlasting van de mantelzorg – is bespreekbaar. Hiervoor is een logeerkamer beschikbaar.

Wij zijn geheel ingericht om zorgvragers samen met hun partner in een eigen appartement huisvesting aan te bieden. Dit kan voor een echtpaar die beiden
geïndiceerd zijn, maar is ook beschikbaar voor een echtpaar waar maar één van beide een zorgindicatie heeft. Daarnaast is op korte afstand van het hoofdgebouw een woning beschikbaar waarin alternatieve vormen van zorg (PGB, VPT) aangeboden worden. De zekerheid van professionele zorgverlening naast de deur, met zelfstandigheid van wonen.

Om u een eerste indruk te geven van onze zorg kunt u onderstaande documenten downloaden en op uw gemak doornemen.

Tarievenlijst 2018

Zorgovereenkomst stichting Zorgrésidence Regina

Factsheet cliënttevredenheidsonderzoek 2017

Privacyverklaring 2018

Kosten
Bij een zorgzwaarteprofiel 4 tot en met 7 bent u geïndiceerd door het CIZ voor zorgverlening op grond van de Wlz. Op basis van uw inkomen en vermogen wordt een eigen bijdrage in de kosten van zorgverlening aan u opgelegd door de overheid en geïncasseerd door het CAK. Deze eigen bijdrage is nooit meer (2018) dan € 2.332,60 per maand. Naast deze eigen bijdrage kunt u diensten afnemen van ons die niet onder geïndiceerde zorg vallen. De vergoeding hiervoor moet u op basis van onze tarievenlijst uit uw inkomen of vermogen aan ons betalen. Deze vergoeding bent u alleen verschuldigd als u ook deze diensten afneemt.

Wachttijden
Op dit moment (11 juli 2018) zijn er geen wachttijden voor opname. Er is ruimte om op korte termijn één nieuwe bewoner of een echtpaar te verwelkomen.

Klachtenprocedure
Soms gaat iets niet goed of is er een verschil tussen wat u verwacht en wat wij doen. Dit kan voor u vervelend zijn. Graag gaan wij daarover met u in gesprek. Het liefst zo laagdrempelig mogelijk door een gesprek met de verantwoordelijke voor uw zorg. Komt u er samen niet uit, dan is de stap naar de cliëntvertrouwenspersoon mevrouw Rosielle snel gezet.

Is dan de klacht niet naar uw tevredenheid opgelost staan de onafhankelijke klachtenfunctionaris en de klachtencommissie u ter beschikking. Deze zijn onafhankelijk van onze organisatie en garanderen een objectieve beoordeling van uw klachten. Voor meer informatie Dhr. P van Erp. (026) 362 09 64, e-mail: mail@regina-zorgresidence.nl

Nieuws
Nieuws
Contact
Arnhemsestraatweg 21 6881 NC Velp (G) 026-362 09 64 mail@regina-zorgresidence.nl