Kwaliteitskader

Jaarlijks stelt Regina haar (verbeter) speerpunten vast. Deze onderwerpen worden vastgelegd in een Kwaliteitsplan en besproken met de cliëntenvertegenwoordiging. Het Kwaliteitsplan wordt ook gebruikt in het overleg met het Zorgkantoor. In het Kwaliteitsplan presenteert Stichting Zorgresidence Regina haar (verbeter-) plannen voor 2021. Het beschrijft, op basis van de thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, welke veranderingen SZR wil doorvoeren in het komende jaar.

Dit plan staat niet op zichzelf. Vorig jaar is ook een kwaliteitsplan (2020) gemaakt en is over 2019 een kwaliteitsverslag geschreven. Daar waar 2019 nog een overgangsjaar is gebleken, zou 2020 het jaar moeten worden waarin het huidige management stappen zou maken. En hoewel we veel hebben kunnen uitvoeren van hetgeen we voorgenomen hadden, heeft het Coronavirus ook veel van de schaarse middelen opgeëist.

Gelukkig laten externe onderzoeken zien dat ondanks de uitzonderlijke situatie van afgelopen jaar (2020), veel van wat we ons hebben voorgenomen gerealiseerd is (en herkend wordt).
Met het kwaliteitsplan 2020 als vertrekpunt en basis is het kwaliteitsplan 2021 verder uitgewerkt. Opgemerkt dient te worden dat het Kwaliteitsplan niet het doel is, maar enkel een instrument. Immers, de veranderingen moeten één op een ten goede komen aan de te ervaren kwaliteit van leven door en de zorgverlening aan onze bewoners.

Kwaliteitsplan 2021 SZR def 14-12-2020 (1)

 

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd

In november 2020 bezocht de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd Stichting Zorgresidence Regina in opvolging van de eerder opgelegde maatregelen en de last onder dwangsom. Zij had in augustus 2019 uitgesproken vertrouwen te hebben in de ingezette maatregelen maar kwam uiteraard terug om tijdens een uitgebreid bezoek haar controle uit te voeren. Tijdens dit bezoek dat een hele dag duurde sprak de inspectie met zorgmedewerkers, contactpersonen, de bestuurders en de Raad van Toezicht. Daarnaast observeerde zij de sfeer rondom de maaltijd en nam zij kennis van de documenten en protocollen/richtlijnen (het kwaliteitsplan) van Regina.

Regina is trots op de grote vooruitgang die zij in het afgelopen 1,5 jaar geboekt heeft! Op vrijwel alle fronten heeft de Inspectie ons goed beoordeeld! Het definitieve inspectierapport vindt u hieronder.

V2025915 2021-2579638 Vastgesteld rapport Zorgresidence Regina 19-11-2020

 

Op 1 augustus 2019  heeft de IGJ de last onder dwang voor Regina beëindigd. Regina heeft in korte tijd op  alle punten die aangegeven waren door de inspectie voldaan. En heeft daarmee de last onder dwangsom kunnen voorkomen. Wij werken nu aan het verder verbeteren van onze zorg met behoud van dat wat door onze cliënten als goed wordt ervaren.

Zorgresidence Regina Velp einde last onder dwangsom juli 2019

Op 8 november 2018 heeft de IGJ een aanwijzing gegeven aan Regina omdat op een aantal punten nog niet aan het kwaliteitskader voldaan wordt. Het rapport treft u hierbij aan. Het kwaliteitsplan 2019 is geschreven om deze tekortkomingen op te lossen.

Kwaliteitsjaarverslag 2018

Rapport IGJ oktober 2018

 

Cliëntondersteuner

Als bewoner of toekomstige bewoner van onze organisatie kan de zorgwereld heel complex overkomen. Juist in een tijd waarin het u en uw sociale omgeving gaat om het bieden van oplossingen voor een zorgvraag, wordt u overspoeld door formulieren en moet u keuzes maken waarvan de gevolgen niet op voorhand duidelijk zijn. Om u hierbij behulpzaam te zijn, nu en in de toekomst, zijn onafhankelijke cliëntondersteuners aangesteld door het Zorgkantoor, die onafhankelijk van de wensen van de zorgorganisatie of de financiers van de zorg uw belang op de voorgrond zetten en voor u de beste oplossing voor uw zorgvraag aandragen. Onderstaand de verwijzing naar de website van het zorgkantoor en de door haar gecontracteerde ondersteuners.

Cliëntondersteuners 2018

Nieuws
Nieuws
Contact
Arnhemsestraatweg 21 6881 NC Velp (G) 026-362 09 64 mail@regina-zorgresidence.nl