Kwaliteitskader

Op 13 januari 2017 heeft het Zorginstituut Nederland het kwaliteitskader voor verpleeghuizen vastgesteld. Dit beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg en geeft aanbevelingen voor instellingen om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen van organisaties te versterken. Regina is met het zorgkader bezig en geeft op deze pagina de resultaten van dit proces weer. Het plan voor het jaar 2019 treft u hierbij aan. In dit plan is tevens de personeelssamenstelling van het zorgteam per 31 december 2018 opgenomen.

Kwaliteitsplan 2019

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd

op 1 augustus 2019  heeft de IGJ de last onder dwang voor Regina beëindigd. Regina heeft in korte tijd op  alle punten die aangegeven waren door de inspectie voldaan. En heeft daarmee de last onder dwangsom kunnen voorkomen. Wij werken nu aan het verder verbeteren van onze zorg met behoud van dat wat door onze cliënten als goed wordt ervaren.

Zorgresidence Regina Velp einde last onder dwangsom juli 2019

Op 8 november 2018 heeft de IGJ een aanwijzing gegeven aan Regina omdat op een aantal punten nog niet aan het kwaliteitskader voldaan wordt. Het rapport treft u hierbij aan. Het kwaliteitsplan 2019 is geschreven om deze tekortkomingen op te lossen.

Kwaliteitsjaarverslag 2018

Rapport IGJ oktober 2018

 

Cliëntondersteuner

Als bewoner of toekomstige bewoner van onze organisatie kan de zorgwereld heel complex overkomen. Juist in een tijd waarin het u en uw sociale omgeving gaat om het bieden van oplossingen voor een zorgvraag, wordt u overspoeld door formulieren en moet u keuzes maken waarvan de gevolgen niet op voorhand duidelijk zijn. Om u hierbij behulpzaam te zijn, nu en in de toekomst, zijn onafhankelijke cliëntondersteuners aangesteld door het Zorgkantoor, die onafhankelijk van de wensen van de zorgorganisatie of de financiers van de zorg uw belang op de voorgrond zetten en voor u de beste oplossing voor uw zorgvraag aandragen. Onderstaand de verwijzing naar de website van het zorgkantoor en de door haar gecontracteerde ondersteuners.

Cliëntondersteuners 2018

Nieuws
Nieuws
Contact
Arnhemsestraatweg 21 6881 NC Velp (G) 026-362 09 64 mail@regina-zorgresidence.nl